۲۳ آذر ۱۳۹۶   ۲۰:۱۹    
 
 
 
 
تبلیغات
 
تبلیغات در روزهای بروجرد
 
خبر ساز RSS
نقش برجسته آیت الله العظمی بروجردی در تقریب مذاهب اسلامی
آیت الله العظمی ˈسیدمحمد حسین طباطبایی بروجردیˈ، مرجع علی الاطلاق شیعه پس از عمری خدمت ارزنده به حوزه دین و فقاهت، در 10 فروردین سال 1340 هجری شمسی در اثر بیماری قلبی به دیار باقی شتافت.naghashi_ayatolah_borujerdi.jpg
 
هرچند جایگاه علمی، فقهی، سیاسی و اجتماعی این مرجع بعنوان یکی از بزرگترین مراجع شیعه در دوران معاصر بر اهل فن چندان پوشیده نیست، اما نگاه و باور این عالم بزرگ به مساله ˈتقریب بین مذاهبˈ کمتر مورد توجه قرار گرفته است.

آیت الله سیدحسین طباطبایی بروجردی که نسبش به حسن مثنی، فرزند امام حسن مجتبی(ع) می رسد در سال 1250 هجری خورشیدی در بروجرد دیده به جهان گشود و در کنار پدر صاحب کمالش سیدعلی طباطبایی پرورش یافت.

آیت الله بروجردی از شاگردان برجسته آخوند خراسانی است که بدلیل احاطه کامل برعلوم دینی و اسلامی پس از درگذشت آیت الله حائری زعیم حوزه قم، در صدر استادان بزرگ این حوزه و بر مسند زعامت حوزه علمیه قم قرار گرفت.

تربیت خیل عظیم شاگردان،تاسیس مدرسه های بزرگ،کتابخانه ها و بناهای مذهبی از خدمات ارزنده و تا حدی شناخته شده این عالم ربانی به دنیای اسلام است.

مناسک الحج، مستدرک فهرست منتخب الدین، جامع احادیث الشیعه، تجرید اسانید الامانی و تجرید اسانیدالاستبصار، حاشیه علی کفایه الاصول، المهدی فی کتب اهل السنه، الآثار المنظومه، انیس المقلدین، و مجمع الفروع از آثار ارزشمند آیت الله بروجردی در حوزه های مختلف علوم اسلامی است.

درعین حال، تلاش خستگی ناپذیر آیت الله بروجردی در رفع سوء تفاهمهایی که در محافل اهل سنت نسبت به باورها و عقاید تشیع 12 امامی وجود داشت، یا چندان شناخته شده نیست یا این که کمتر به آن پرداخته شده است.

این مرجع بزرگ چنان برای اقدامات تقریبی ارزش قائل بود که به اطرافیانش گفت:ˈمایلم نسخه ای از فتوای شیخ شلتوت(عالم بزرگ اهل سنت در برسمیت شناختن مذهب جعفری) را با من دفن کنندˈ.

آیت اللهˈسیدمحمد جواد علوی بروجردیˈ از نوادگان دختری آیت الله بروجردی از ˈشیخ محمد قمیˈ نقل می کند:ˈاز مرحوم آیت الله بروجردی (ره) شنیدیم که فرمودˈمایلم تا فتوای شیخ شلتوت را در کفنم قرار دهند و با من دفن کنندˈ؛ ایشان این کار را بعنوان یک اثر ارزنده و خدمت بزرگ برای خود می دانستندˈ.

** فتوای شیخ محمد شلتوت

شیخ محمود شلتوت(۳۱۰ - ۱۳۸۳ ه.ق) معروف به ˈشیخ شلتوتˈ از بزرگان اهل سنت و رییسان دانشگاه الازهر مصر و از پایه گذاران ˈدارالتقریب بین المذاهب الاسلامیهˈ است.

وی از مدافعان و فعالان وحدت میان شیعه و سنی بود و باآیت الله بروجردی روابط دوستانه داشت و معروف است که تلاشهای آیت الله بروجردی و همکاری با شیخ شلتوت سبب صدور یک فتوای تاریخی از سوی این عالم بزرگ اهل سنت شد.

در این فتوا، مذهب تشیع اثناعشر برای نخستین بار از سوی یک عالم بزرگ سنی به رسمیت و ˈجایز الاتباعˈ شناخته شد.

در استفتایی از شیخ محمود شلتوت سووال شد:ˈبعضی از مردم چنین می اندیشند برای آنکه مسلمان عبادات و معاملاتش صحیح باشد حتماً باید به یکی از مذاهب چهارگانه معروف عمل کند و دربین آنها مذهب شیعه امامیه و مذهب زیدیه نیست. آیا شما با این رأی بطور کلی موافقت دارید، و تقلید از مذهب شیعه امامیه را جائز نمی شمارید؟ˈ

شیخ شلتوت در پاسخ به این سووال نوشته است:ˈ...مذهب جعفری معروف به مذهب امامی اثناعشری،مذهبی است که شرعاً پیروی از آن مانند پیروی از مذاهب اهل سنت جایز و سزاوار است مسلمانان این مطلب را بدانند و از عصبیت و طرفداریهای بیجا و بدون حق و حمایت از مذهب معینی خودداری کنند...ˈ

آیت الله بروجردی برای پاسداشت نگاه تقریبی شیخ الازهر، آیت الله ˈحاج میرزا خلیل کمره ایˈ را به همراه آیت الله ˈسیدمحمود طالقانیˈ و گروهی از روحانیون، به نمایندگی خود به قاهره فرستاد تا از شیخ محمود شلتوت مفتی اعظم و رییس وقت دانشگاه الازهر مصر بخاطر فتوای تاریخی اش تشکر کنند.

** یادآوری یک اتفاق مهم تاریخی

آیت الله علوی بروجردی اخیرا در دیدار دکترˈالشیخ الهلالیˈ مفتی و استاد دانشگاه الازهر مصر با اشاره به جایگاه الازهر گفت: ما برای الازهر، اعتبار و ارزش فوق العاده ای قائلیم؛چرا که از گذشته تاکنون، همواره شخصیت های بزرگی همانند شیخ محمود شلتوت و شیخ مجید سلیم که از نظر ما قابل احترامند، در آن حضور داشته اند.

وی ادامه داد: از دیدگاه ما، الازهر بزرگترین و مهمترین مرجع اهل تسنن است و مرحوم آیت الله العظمی بروجردی(ره) با توجه به این نکته، ارتباط گسترده ای را با الازهر برقرار کردند و شیخ ˈمحمدتقی قمیˈ را بعنوان نماینده تام الاختیار خود در قاهره و در مجمع دارالتقریب معرفی کردند.

استاد حوزه علمیه قم یادآور شد: مرحوم آیت الله العظمی بروجردی بنا داشتند تا در قاهره بعنوان مرکز تقریب، بتوانند مجلس اسلامی متشکل از شخصیت های تراز اول دنیای اسلام اعم از مذاهب اربعه، شیعه امامیه و برخی دیگر از فرق آن مانند زیدیه تشکیل شود و بطور منظم نشست هایی را برگزار کنند.

آیت الله علوی بروجردی با بیان این که حرکت تقریبی آن مرجع فقید، در راستای حل مشکلاتی که برای دنیای اسلام پیش می آید، بود، گفت: این آرزو تحقق پیدا نکرد و حتی آقای ˈطنطاویˈ شیخ سابق الازهر در یک اجلاسیه که در کشور بحرین و بعنوان تقریب بین مذاهب برگزار شد، به ما اعتراض کردند که چرا بعد از آیت الله بروجردی(ره) دست از تقریب برداشتید؟

وی اضافه کرد: شیخ طنطاوی در آن دیدار اظهار داشت ˈاگر شما آن حمایتها و مرکزیت تقریبی را در مصر حفظ می کردید، اکنون وهابیت و سلفیت این گونه در دنیای اسلام حاکم نمی شدˈ.

** ارتباط حضرت آیت الله بروجردی(ره) و شیخ شلتوت

آیت الله علوی بروجردی بااشاره به این که مرحوم آیت الله بروجردی، مکاتبات فراوانی با شیخ شلتوت و شیخ مجید سلیم داشت و ارتباط ایشان با الازهر بقدری گسترش یافت که کتاب مجمع البیان طبرسی با مقدمه شیخ مجید سلیم، در قاهره چاپ شد، افزود: علاوه بر مجمع البیان، کتاب مختصر النافع علامه حلی و کتاب کلامی مراجعات شرف الدین در الازهر چاپ شد و این مساله اوج تقریب در آن زمان بود.

وی با نقل خاطره ای از نظر حضرت آیت الله بروجردی(ره) در باره فتوای شیخ شلتوت در مورد تشیع ابراز داشت: شیخ محمد قمی به من گفت از مرحوم آیت الله بروجردی(ره) شنیدیم که فرمودˈمایل هستم تا فتوای شیخ شلتوت را در کفنم قرار دهند و با من دفن کنندˈ.

وی افزود: ایشان این کار را بعنوان یک اثر ارزنده و خدمت بزرگ برای خود می دانستند و این فتوا را بوسیله شیخ محمد قمی نزد مرحوم آیت الله میلانی از مراجع مشهد فرستادند و ایشان نیز بخوبی از آن استقبال کردند و در مراسم باشکوهی، به موزه آستان قدس رضوی تقدیم شد.

استاد حوزه علمیه قم با اشاره به دیدگاه مرحوم آیت الله بروجردی(ره) در باره ارتباط با علمای الازهر، بیان داشت: ایشان اعتقاد داشت که اهل تسنن اکثریت مسلمانان را تشکیل می دهند و شیعه نیز در دنیای اسلام وجود دارد و این دو باید با هم زندگی کنند؛ چرا که دشمن مشترک دارند.

** اهل بیت(ع)؛ رمز وحدت شیعه و سنی

آیت الله علوی بروجردی گفت: ما معتقدیم ائمه اثنی عشر، امامند و ولایت دارند؛ ولی اهل تسنن این عقیده را ندارند، اما به مقتضای حدیث ثقلین، آنها برای عترت حجیت قائل اند.

وی افزود: اگر برخی از اهل تسنن، حجیت قول ائمه اطهار(ع) را قبول نداشته باشند، ولی عترت پیامبر اکرم(ص) را بعنوان راوی ثقه از سنت نبوی شریف محسوب می کنند؛ بنابراین ما بر اساس محوریت اهل بیت(ع) و عترت می توانیم تقریب داشته باشیم، چرا که این خاندان، برای ما ولایت و امامت اعتبار دارند و برای اهل تسنن عین همان اعتبار را به شکل دیگری دارند.

وی تصریح کرد: مرحوم شیخ محمود شلتوت برهمین مبنا،در فتوای خود تصریح کرد که ˈاگر کسی از مذهب جعفری تبعیت کند، چون به اقوال ائمه عمل می کند، حجت است و این عمل او مجزی خواهد بودˈ.

** جایگاه آیت الله بروجردی(ره) از نگاه شیخ طنطاوی

به گفته این استاد حوزه، با وجود تیرگی روابط مصر و ایران در زمان جمال عبدالناصر و محمدرضا شاه، هیچ وقت رابطه قم و الازهر قطع نشد و به تعبیر آقای طنطاوی، در پرتو عظمت آیت الله بروجردی(ره) و تقریب، رابطه الازهر و حوزه علمیه قم در آن زمان، حاکم بر روابط سیاسی بود.

وی با بیان این که امروز با حمایت و هدایت مقام معظم رهبری نیز زمینه برای ایجاد چنین حرکتی وجود دارد تا شخصیت های اهل تسنن و علمای الازهر، مجلس تقریب را با همان صلابت گذشته در ایران، لبنان یا عرق، احیا کنند، خاطرنشان کرد: باید علمای شیعه و اهل تسنن با همفکری و تعامل، سیادت خود را بر دنیای اسلام اثبات کنند.

وی در دیدار با این عالم الازهر بر آمادگی برای برگزاری کنگره ای با همکاری مشترک قم و الازهر تاکید کرد و افزود: ما حاضریم با همکاری علمای الازهر، فارغ از روابط سیاسی، کنگره ای بین المللی برگزار کرده و مجلس تقریب را با انتخابات یا پیشنهادات، ترجیحا به مرکزیت قاهره، به احترام سابقه ای که الازهر از زمان فاطمیون تاکنون دارد، تشکیل دهیم. 
 ایرنا
آخرين بروز رساني ( ۱۰ فروردين ۱۳۹۳ )

افزودن نظر

نام *:
نظر:
کد امنیتی:
بازخوانی عکس
کد امنیتی
 
 
 
صفحه اول | درباره‌ی ما | منوی یالا
تمامی حقوق برای نشریه روزهای بروجرد محفوظ می باشد.      استفاده از مطالب با ذکر منبع آزاد است.
پایگاه خبری «روزهای بروجرد» دارای مجوز انتشار از  وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی جمهوری اسلامی ایران است 
Powered by VCD Co.